Οροι χρήσης

1.Η πνευματική ιδιοκτησία.

Η Υπηρεσία, ο Δικτυακός Τόπος και όλες οι πληροφορίες ή / και το περιεχόμενο που βλέπετε, ακούν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα (το "Περιεχόμενο") προστατεύονται από την Κίνα και από διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλων και ανήκουν σε Βασικά Στοιχεία. Η εταιρεία Key -Components.com σάς παραχωρεί μια προσωπική, μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης της Ιστοσελίδας, της Υπηρεσίας και του Περιεχομένου για την εκτύπωση, λήψη και αποθήκευση τμημάτων του το περιεχόμενο που επιλέγετε, υπό τον όρο ότι: (1) χρησιμοποιείτε αυτά τα αντίγραφα του περιεχομένου μόνο για δικούς σας εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς ή για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, (2) μην αντιγράφετε ή δημοσιεύετε το Περιεχόμενο σε οποιονδήποτε υπολογιστή δικτύου τη μετάδοση, τη διανομή ή τη μετάδοση του Περιεχομένου σε οποιοδήποτε μέσο, ​​(3) να μην τροποποιήσετε ή να τροποποιήσετε το Περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο,ή να διαγράψετε ή να αλλάξετε οποιαδήποτε ειδοποίηση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα ή το εμπορικό σήμα.Κατά συνέπεια, ο τίτλος ή το ενδιαφέρον σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που μεταφορτώθηκε μεταφέρεται σε εσάς ως αποτέλεσμα αυτής της άδειας.Η Key-Components.com διατηρεί πλήρες τίτλο και πλήρη πνευματικά δικαιώματα σε οποιοδήποτε περιεχόμενο κατεβάζετε από την Ιστοσελίδα, υπό την προϋπόθεση αυτής της περιορισμένης άδειας για να κάνετε προσωπική χρήση του Περιεχομένου όπως ορίζεται στο παρόν. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε κανένα από τα σήματα ή τα λογότυπα που εμφανίζονται σε ολόκληρο τον ιστότοπο χωρίς ρητή γραπτή συγκατάθεση από τον κάτοχο του εμπορικού σήματος, από το εφαρμοστέο law.You δεν μπορεί να καθρεφτίσει, ξύστε ή πλαισιώσει την αρχική σελίδα ή οποιεσδήποτε άλλες σελίδες αυτού του Δικτυακού Τόπου σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή ιστοσελίδα.Δεν μπορείτε να συνδέσετε "βαθιά links" με την Ιστοσελίδα, δηλ. να δημιουργήσετε συνδέσμους σε αυτό που παρακάμπτουν την αρχική σελίδα ή άλλα μέρη της Ιστοσελίδας χωρίς γραπτή άδεια.Κανένα δικαίωμα, τίτλος ή ενδιαφέρον για οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που έχετε μεταφορτώσει δεν σας μεταβιβάζεται ως αποτέλεσμα αυτής της άδειας. Η Key-Components.com διατηρεί πλήρη τίτλο και πλήρη πνευματικά δικαιώματα σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που κατεβάζετε από τον Ιστότοπο, με την επιφύλαξη αυτής της περιορισμένης άδειας για να κάνετε προσωπική χρήση του Περιεχομένου όπως ορίζεται στο παρόν. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε κανένα από τα σήματα ή τα λογότυπα που εμφανίζονται σε ολόκληρο τον ιστότοπο χωρίς ρητή γραπτή συγκατάθεση του κατόχου του εμπορικού σήματος, εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. , ή να πλαισιώσετε την αρχική σελίδα ή οποιεσδήποτε άλλες σελίδες αυτού του Δικτυακού Τόπου σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία Web ή ιστοσελίδα. Μπορεί να μην συνδέετε "βαθιούς συνδέσμους" με τον Ιστότοπο, δηλ. να δημιουργείτε συνδέσμους σε αυτόν τον ιστότοπο που παρακάμπτουν την αρχική σελίδα ή άλλα τμήματα την ιστοσελίδα χωρίς έγγραφη άδεια.Κανένα δικαίωμα, τίτλος ή ενδιαφέρον για οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που έχετε μεταφορτώσει δεν σας μεταβιβάζεται ως αποτέλεσμα αυτής της άδειας. Η Key-Components.com διατηρεί πλήρη τίτλο και πλήρη πνευματικά δικαιώματα σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που κατεβάζετε από τον Ιστότοπο, με την επιφύλαξη αυτής της περιορισμένης άδειας για να κάνετε προσωπική χρήση του Περιεχομένου όπως ορίζεται στο παρόν. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε κανένα από τα σήματα ή τα λογότυπα που εμφανίζονται σε ολόκληρο τον ιστότοπο χωρίς ρητή γραπτή συγκατάθεση του κατόχου του εμπορικού σήματος, εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. , ή να πλαισιώσετε την αρχική σελίδα ή οποιεσδήποτε άλλες σελίδες αυτού του Δικτυακού Τόπου σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία Web ή ιστοσελίδα. Μπορεί να μην συνδέετε "βαθιούς συνδέσμους" με τον Ιστότοπο, δηλ. να δημιουργείτε συνδέσμους σε αυτόν τον ιστότοπο που παρακάμπτουν την αρχική σελίδα ή άλλα τμήματα την ιστοσελίδα χωρίς έγγραφη άδεια.ο τίτλος ή το συμφέρον σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που μεταφορτώνετε μεταφέρεται σε εσάς ως αποτέλεσμα αυτής της άδειας.Η Key-Components.com διατηρεί τον πλήρη τίτλο και τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που κατεβάζετε από τον Ιστότοπο, με την επιφύλαξη αυτής της περιορισμένης άδειας για εσάς να μην χρησιμοποιήσετε κανένα από τα σήματα ή τα λογότυπα που εμφανίζονται σε ολόκληρο τον ιστότοπο χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του κατόχου του εμπορικού σήματος, εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται να αντικατοπτρίσετε, να ξύσετε ή να καρφώσετε την αρχική σελίδα ή οποιεσδήποτε άλλες σελίδες αυτού του Δικτυακού Τόπου σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο ή ιστοσελίδα. Δεν επιτρέπεται να συνδέσετε "βαθιούς συνδέσμους" με τον Ιστότοπο, δηλ. να δημιουργήσετε συνδέσμους σε αυτόν τον ιστότοπο που παρακάμπτουν την αρχική σελίδα ή άλλα μέρη της Ιστοσελίδας χωρίς γραπτή άδεια.ο τίτλος ή το συμφέρον σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που μεταφορτώνετε μεταφέρεται σε εσάς ως αποτέλεσμα αυτής της άδειας.Η Key-Components.com διατηρεί τον πλήρη τίτλο και τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που κατεβάζετε από τον Ιστότοπο, με την επιφύλαξη αυτής της περιορισμένης άδειας για εσάς να μην χρησιμοποιήσετε κανένα από τα σήματα ή τα λογότυπα που εμφανίζονται σε ολόκληρο τον ιστότοπο χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του κατόχου του εμπορικού σήματος, εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται να αντικατοπτρίσετε, να ξύσετε ή να καρφώσετε την αρχική σελίδα ή οποιεσδήποτε άλλες σελίδες αυτού του Δικτυακού Τόπου σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο ή ιστοσελίδα. Δεν επιτρέπεται να συνδέσετε "βαθιούς συνδέσμους" με τον Ιστότοπο, δηλ. να δημιουργήσετε συνδέσμους σε αυτόν τον ιστότοπο που παρακάμπτουν την αρχική σελίδα ή άλλα μέρη της Ιστοσελίδας χωρίς γραπτή άδεια.com διατηρεί τον πλήρη τίτλο και τα πλήρη δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που κατεβάζετε από την Ιστοσελίδα, με την προϋπόθεση αυτής της περιορισμένης άδειας για εσάς να κάνετε προσωπική χρήση του Περιεχομένου όπως ορίζεται στο παρόν. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε κανένα από τα σήματα ή τα λογότυπα που εμφανίζονται σε όλη την έκταση Δικτυακός τόπος χωρίς ρητή γραπτή συγκατάθεση από τον κάτοχο του εμπορικού σήματος, εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται να αντικατοπτρίσετε, να ξύσετε ή να πλαισιώσετε την αρχική σελίδα ή οποιεσδήποτε άλλες σελίδες αυτού του Δικτυακού Τόπου σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία Web ή ιστοσελίδα. βαθιά links "στον ιστότοπο, δηλ. δημιουργώντας συνδέσμους προς αυτόν τον ιστότοπο που παρακάμπτουν την αρχική σελίδα ή άλλα μέρη του ιστότοπου χωρίς γραπτή άδεια.com διατηρεί τον πλήρη τίτλο και τα πλήρη δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που κατεβάζετε από την Ιστοσελίδα, με την προϋπόθεση αυτής της περιορισμένης άδειας για εσάς να κάνετε προσωπική χρήση του Περιεχομένου όπως ορίζεται στο παρόν. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε κανένα από τα σήματα ή τα λογότυπα που εμφανίζονται σε όλη την έκταση Δικτυακός τόπος χωρίς ρητή γραπτή συγκατάθεση από τον κάτοχο του εμπορικού σήματος, εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται να αντικατοπτρίσετε, να ξύσετε ή να πλαισιώσετε την αρχική σελίδα ή οποιεσδήποτε άλλες σελίδες αυτού του Δικτυακού Τόπου σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία Web ή ιστοσελίδα. βαθιά links "στον ιστότοπο, δηλ. δημιουργώντας συνδέσμους προς αυτόν τον ιστότοπο που παρακάμπτουν την αρχική σελίδα ή άλλα μέρη του ιστότοπου χωρίς γραπτή άδεια.Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε κανένα από τα σήματα ή τα λογότυπα που εμφανίζονται σε ολόκληρο τον ιστότοπο χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του κατόχου του εμπορικού σήματος, εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται να αντικατοπτρίσετε, να ξύσετε ή να πλαισιώσετε την αρχική σελίδα ή οποιεσδήποτε άλλες σελίδες αυτού του ιστότοπου οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου ή ιστοσελίδας.Μπορείτε να μην συνδέσετε "βαθιούς συνδέσμους" με την Ιστοσελίδα, δηλ. να δημιουργήσετε συνδέσεις σε αυτόν τον ιστότοπο που παρακάμπτουν την αρχική σελίδα ή άλλα μέρη της Ιστοσελίδας χωρίς γραπτή άδεια.Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε κανένα από τα σήματα ή τα λογότυπα που εμφανίζονται σε ολόκληρο τον ιστότοπο χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του κατόχου του εμπορικού σήματος, εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται να αντικατοπτρίσετε, να ξύσετε ή να πλαισιώσετε την αρχική σελίδα ή οποιεσδήποτε άλλες σελίδες αυτού του ιστότοπου οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου ή ιστοσελίδας.Μπορείτε να μην συνδέσετε "βαθιούς συνδέσμους" με την Ιστοσελίδα, δηλ. να δημιουργήσετε συνδέσεις σε αυτόν τον ιστότοπο που παρακάμπτουν την αρχική σελίδα ή άλλα μέρη της Ιστοσελίδας χωρίς γραπτή άδεια.δημιουργήστε συνδέσμους προς αυτόν τον ιστότοπο που παρακάμπτουν την αρχική σελίδα ή άλλα μέρη της Ιστοσελίδας χωρίς γραπτή άδεια.δημιουργήστε συνδέσμους προς αυτόν τον ιστότοπο που παρακάμπτουν την αρχική σελίδα ή άλλα μέρη της Ιστοσελίδας χωρίς γραπτή άδεια.

 

2.Δήλωση αποποίησης ευθύνης.

Το Key-Components.com δεν παρέχει ρητές, σιωπηρές εγγυήσεις ή παραστάσεις σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή σε σχέση με τον ιστότοπο, την υπηρεσία ή το περιεχόμενο. Το Kkey-Components.com αποποιείται ρητά κάθε εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητής, σιωπηρής, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και παραβίασης όσον αφορά τα προϊόντα, τον ιστότοπο, την υπηρεσία και το περιεχόμενο. Το Kkey-Components.com δεν εγγυάται τι οι λειτουργίες που εκτελούνται από τον ιστότοπο ή την υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς λάθη ή ότι τα ελαττώματα στον ιστότοπο ή την υπηρεσία θα διορθωθούν.Η Key-Components.com δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου, ή ότι θα διορθωθούν τυχόν σφάλματα στο περιεχόμενο. Ο ιστότοπος,η υπηρεσία και το περιεχόμενο παρέχονται σε βάση "όπως είναι" και "όπως είναι διαθέσιμες".

Στο Key-Components.com, οι διευθύνσεις IP των επισκεπτών επανεξετάζονται και αναλύονται περιοδικά με σκοπό την παρακολούθηση και την αποτελεσματική βελτίωση της ιστοσελίδας μας μόνο και δεν θα μοιράζονται εκτός του Key-Components.com.

Κατά την επίσκεψη σε ιστότοπο, μπορούμε να σας ζητήσουμε πληροφορίες επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό φαξ και διεύθυνση αποστολής / χρέωσης) .Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται σε εθελοντική βάση - και μόνο με την έγκρισή σας.

 

3. Περιορισμός της ευθύνης.

Σε καμία περίπτωση η Key-Components.com δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστή ή τρίτου για οποιεσδήποτε έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές, επακόλουθες, τιμωρητικές ή παραδειγματικές ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των απωλεσθέντων κερδών, της απώλειας αποταμιεύσεων ή της απώλειας επιχειρηματικών ευκαιριών) που προκύπτουν (I) Οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία παρέχει ή θα παρασχεθεί από την Key-Components.com, ή η χρήση της αδυναμίας χρήσης της · (II) Η χρήση ή αδυναμία χρήσης του ιστότοπου, της υπηρεσίας, (IV) Οποιαδήποτε αξίωση που οφείλεται σε σφάλματα, παραλείψεις ή άλλες ανακρίβειες στον ιστότοπο, την υπηρεσία ή / και το περιεχόμενο, (V) Η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ή το περιεχόμενο, (VI) Δηλώσεις ή συμπεριφορά οποιουδήποτε τρίτου στον τόπο ή στην υπηρεσία · (VII) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά τα προϊόντα, τον τόπο, την τοποθεσία,την υπηρεσία ή το περιεχόμενο, ακόμη και αν έχει ενημερωθεί η Key-Components.com για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών.

Η αποκλειστική υποχρέωση και η ευθύνη του Key-Components.com για ελαττώματα του προϊόντος είναι, κατά την επιλογή του Key-Components.com, να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν ή να επιστρέψει στον πελάτη το ποσό που καταβάλλει ο πελάτης, επομένως σε καμία περίπτωση η ευθύνη του Key-Components.com δεν υπερβαίνει τιμή πώλησης του αγοραστή. Η προηγούμενη θεραπεία θα υπόκειται σε γραπτή ειδοποίηση του αγοραστή για ελάττωμα και επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος εντός εξήντα (60) ημερών από την αγορά. Η προηγούμενη θεραπεία δεν ισχύει για προϊόντα που έχουν υποστεί κατάχρηση (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, στατικών απόρριψη, αμέλεια, ατύχημα ή τροποποίηση ή σε προϊόντα που έχουν συγκολληθεί ή τροποποιηθεί κατά τη συναρμολόγηση ή διαφορετικά δεν μπορούν να ελεγχθούν.Αν είστε δυσαρεστημένοι με την τοποθεσία, την υπηρεσία, το περιεχόμενο ή τους όρους χρήσης ,η μοναδική και αποκλειστική σας λύση είναι να διακόψετε τη χρήση του ιστότοπου. Βεβαιώνεστε, με τη χρήση του ιστότοπου, ότι η χρήση του ιστότοπού σας διατρέχει τον αποκλειστικό σας κίνδυνο.