Πολιτική Απορρήτου

1. Χρήση περιεχομένου ιστότοπου

Key-Components.com

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύσει τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου και τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου μόνο για προσωπική σας χρήση. Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στις ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να γίνεται σεβαστό και να διατηρείται αντίγραφο. η σωστή δήλωση δεν σημαίνει ότι ο ιστότοπος δεν έχει δικαιώματα, δεν σημαίνει ότι αυτός ο ιστότοπος δεν διεκδικεί δικαιώματα και θα πρέπει να σέβεστε την αρχή της καλής πίστης και τα νόμιμα συμφέροντα του περιεχομένου για νόμιμη χρήση.Δεν μπορείτε με οποιονδήποτε τρόπο να τροποποιήσετε, να αντιγράψετε, να προβάλετε δημοσίως, να δημοσιεύσετε ή να διανείμετε τέτοιου είδους υλικά ή να τα χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό. Να απαγορεύσετε οποιοδήποτε από αυτά τα υλικά για οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο ή άλλο μέσο εκτύπωσης ή περιβάλλον υπολογιστή. νομική προστασία από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων,οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να συνιστά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και άλλα νόμιμα δικαιώματα. Αν δεν δεχτείτε ή παραβιάσετε τους παρόντες Όρους, η εξουσιοδότησή σας για τη χρήση του ιστότοπου θα τερματιστεί αυτόματα και θα πρέπει να καταστρέψετε αμέσως όλα τα ληφθέντα ή τυπωμένα υλικά.

 

2.η ιστοσελίδα διάδοσης πληροφοριών

Η διαθεσιμότητα του περιεχομένου σε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς καμία εγγύηση. Δεν εγγυάται την απόλυτη ακρίβεια και πληρότητα. Τα προϊόντα, οι τεχνολογίες, τα προγράμματα, η τιμή και η κατανομή θα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Τα περιεχόμενα του ιστότοπου ίσως έχουν λήξει, Key-Components.com.Δεν υπάρχει δέσμευση για την ενημέρωσή τους.Παράλληλη απελευθέρωση των πληροφοριών μπορεί να είναι στην τοπική σας εξακολουθεί να μην μπορεί να πάρει το προϊόν, διαδικασία ή υπηρεσία, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στις επαφές και τον διανομέα της Key-Components.com Business.

 

3. Υποβολές χρηστών

Εκτός από τις διατάξεις περί απορρήτου, εκτός από αυτές, στέλνετε ή δημοσιεύετε οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπο ή τα στοιχεία επικοινωνίας (εφεξής συλλογικά αναφέρονται ως πληροφορίες) θα θεωρούνται μη εμπιστευτικά και μη ιδιοκτησιακά. να παραβιάζουν τους νόμους, τους κανονισμούς και τα δημόσια ηθικά, να μην στέλνουν ή να αποστέλλουν παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό ή άλλο παράνομο υλικό. Αν οι άνθρωποι έχουν πληροφοριακό περιεχόμενο και επιρροή, υπάρχουν ενδείξεις προειδοποίησης ή αντίρρησης σε αυτόν τον ιστότοπο μπορείτε να διαγράψετε το μήνυμα ή την απεριόριστη αναστολή των πληροφοριών του προγράμματος περιήγησης στο Web, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη συναίνεση, καμία υποχρέωση δημοσίευσης της ειδοποίησης, η κατάσταση είναι σοβαρή, ο συγκεκριμένος ιστότοπος μπορεί να αποσυρθεί από τον χρήστη.

 

4.Users ανταλλαγή περιεχομένου

Key-Components.com Ζωντανή παρακολούθηση ή επανεξέταση του χρήστη για την αποστολή ή τη δημοσίευση μηνυμάτων ή την επικοινωνία αποκλειστικά μεταξύ τους σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, chat rooms, Φόρουμ Key-Components.com ή άλλων φόρουμ χρηστών , καθώς και οποιαδήποτε ανταλλαγή περιεχομένου.Key-Components.com Για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου είδους ανταλλαγή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, ανεξάρτητα από το αν προκαλούν δυσφήμηση, προστασία της ιδιωτικής ζωής, αισχρολογία, ή άλλα προβλήματα.Key-Components.com Διατήρησε όταν βρέθηκε διαγραφή, να θεωρείται ως καταχρηστικό, δυσφημιστικό, άσεμνο ή άλλως απαράδεκτο δικαίωμα περιεχομένου.

 

5.site για να κατεβάσετε λογισμικό για χρήση

Εάν κάνετε λήψη λογισμικού από τη χρήση λογισμικού για να συμμορφωθείτε με τη συμφωνία άδειας χρήσης λογισμικού για να επιτύχετε όλους τους όρους άδειας χρήσης του λογισμικού.Όταν διαβάσετε και αποδεχθείτε τη συμφωνία άδειας χρήσης λογισμικού προτού οι διατάξεις να μην κατεβάσουν ή να εγκαταστήσουν το λογισμικό.

 

6.Links σε ιστοσελίδες τρίτων

Οι σύνδεσμοι ιστότοπων σε ιστότοπους τρίτων μερών μόνο για λόγους ευκολίας.Αν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδέσμους, θα αφήσετε τον ιστότοπο.Το Kkey-Components.com δεν έχει ελέγξει οποιουσδήποτε ιστότοπους τρίτων, οι συγκεκριμένοι ιστότοποι και το περιεχόμενό τους δεν ελέγχουν, χωρίς ευθύνη . Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιεσδήποτε συνδέσεις με ιστότοπους τρίτων, τις πιθανές συνέπειες και τους κινδύνους που φέρουν οι δικές σας.

 

7. Περιορισμός της ευθύνης

Η Key-Components.com και οι προμηθευτές της ή οι τρίτοι που αναφέρονται δεν είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των απωλεσθέντων κερδών, των χαμένων δεδομένων ή της διακοπής της επιχείρησης από ζημιές), αν η ζημία αυτή οφείλεται στη χρήση ή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει Ο ιστότοπος και οι σύνδεσμοι του ιστότοπου σε οποιονδήποτε ιστότοπο ή οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχεται σε τέτοιους ιστότοπους και ανεξάρτητα από το εάν έχουν συνάψει τη σύμβαση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική βάση εκ των προτέρων και αυτό μπορεί να έχει συμβεί.Αν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο ως αποτέλεσμα πληροφοριών ή δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση, την επιδιόρθωση ή τη διόρθωση του εξοπλισμού, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα δικά τους πρέπει να φέρουν όλα τα έξοδα που προκύπτουν από αυτά. Key-Components.com Στην περίπτωση των παρακάτω καταστάσεων χωρίς ευθύνη: τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου (Key-Components.com.Και το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο), εκτός από την εκκίνηση, η διαβίβαση πληροφοριών, η δρομολόγηση, η συνδεσιμότητα και η αποθήκευση παρέχονται από την απαραίτητη αυτόματη τεχνική διαδικασία, την επιλογή του παρόχου υπηρεσιών δικτύου πληροφοριών, εκτός από άλλες απαιτήσεις αυτόματης απάντησης, ο πάροχος υπηρεσιών δικτύου δεν επιλέγει αυτοί οι πάροχοι και παραλήπτες πληροφοριών · ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή ο διαμεσολαβητής δικτύου ή η προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών αντίγραφο του εντύπου, υπό φυσιολογικές συνθήκες, όχι άλλο πρόσωπο εκτός από τον αποδέκτη που επελήφθη, έλαβε τον αποκλειστικό χρόνο που δεν υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αποδέκτη για παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες τη μετάδοση, τη δρομολόγηση ή τη σύνδεση σε εύλογο χρονικό διάστημα · μέσω της μετάδοσης του περιεχομένου πληροφοριών από το σύστημα ή το δίκτυο άθικτο.η σύνδεση και η αποθήκευση παρέχονται από την απαραίτητη αυτόματη τεχνική διαδικασία, την επιλογή του παρόχου υπηρεσιών δικτύου πληροφοριών · πέραν των άλλων απαιτήσεων της αυτόματης απάντησης, ο πάροχος υπηρεσιών δικτύου δεν επιλέγει αυτούς τους παρόχους και παραλήπτες πληροφοριών · φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου ή ενδιάμεσος ή προσωρινός αποθήκευση πληροφοριών αντίγραφο του εντύπου, υπό κανονικές συνθήκες, ο χρήστης δεν έλαβε τον επιφυλασσόμενο χρόνο που δεν υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αποδέκτη να παρέχει πρόσβαση στη διαβίβαση πληροφοριών, δρομολόγηση ή σύνδεση σε εύλογο χρονικό διάστημα · μέσω του συστήματος ή μετάδοση δικτύου του περιεχομένου πληροφοριών άθικτο.η σύνδεση και η αποθήκευση παρέχονται από την απαραίτητη αυτόματη τεχνική διαδικασία, την επιλογή του παρόχου υπηρεσιών δικτύου πληροφοριών · πέραν των άλλων απαιτήσεων της αυτόματης απάντησης, ο πάροχος υπηρεσιών δικτύου δεν επιλέγει αυτούς τους παρόχους και παραλήπτες πληροφοριών · φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου ή ενδιάμεσος ή προσωρινός αποθήκευση πληροφοριών αντίγραφο του εντύπου, υπό κανονικές συνθήκες, ο χρήστης δεν έλαβε τον επιφυλασσόμενο χρόνο που δεν υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αποδέκτη να παρέχει πρόσβαση στη διαβίβαση πληροφοριών, δρομολόγηση ή σύνδεση σε εύλογο χρονικό διάστημα · μέσω του συστήματος ή μετάδοση δικτύου του περιεχομένου πληροφοριών άθικτο.εκτός από άλλες απαιτήσεις αυτόματης απάντησης, ο πάροχος υπηρεσιών δικτύου δεν επιλέγει αυτούς τους παρόχους και παραλήπτες πληροφοριών · φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου ή διαμεσολαβητής δικτύου ή προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών αντίγραφο του εντύπου, υπό κανονικές συνθήκες, δεν πρόκειται για πρόσωπο διαφορετικό από το προβλεπόμενο ο παραλήπτης έλαβε τον αποκλειστικό χρόνο που δεν υπερβαίνει τον προβλεπόμενο παραλήπτη για να παρέχει πρόσβαση στη μετάδοση πληροφοριών, τη δρομολόγηση ή τη σύνδεση σε εύλογο χρονικό διάστημα · μέσω της μετάδοσης του συστήματος ή του δικτύου του περιεχομένου πληροφοριών άθικτο.εκτός από άλλες απαιτήσεις αυτόματης απάντησης, ο πάροχος υπηρεσιών δικτύου δεν επιλέγει αυτούς τους παρόχους και παραλήπτες πληροφοριών · φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου ή διαμεσολαβητής δικτύου ή προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών αντίγραφο του εντύπου, υπό κανονικές συνθήκες, δεν πρόκειται για πρόσωπο διαφορετικό από το προβλεπόμενο ο παραλήπτης έλαβε τον αποκλειστικό χρόνο που δεν υπερβαίνει τον προβλεπόμενο παραλήπτη για να παρέχει πρόσβαση στη μετάδοση πληροφοριών, τη δρομολόγηση ή τη σύνδεση σε εύλογο χρονικό διάστημα · μέσω της μετάδοσης του συστήματος ή του δικτύου του περιεχομένου πληροφοριών άθικτο.όχι άλλο πρόσωπο από τον προοριζόμενο παραλήπτη έλαβε τον αποκλειστικό χρόνο που δεν υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αποδέκτη να παρέχει πρόσβαση στη διαβίβαση πληροφοριών, δρομολόγηση ή σύνδεση σε εύλογο χρονικό διάστημα · μέσω της μετάδοσης του συστήματος ή του δικτύου του περιεχομένου πληροφοριών άθικτο.όχι άλλο πρόσωπο από τον προοριζόμενο παραλήπτη έλαβε τον αποκλειστικό χρόνο που δεν υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αποδέκτη να παρέχει πρόσβαση στη διαβίβαση πληροφοριών, δρομολόγηση ή σύνδεση σε εύλογο χρονικό διάστημα · μέσω της μετάδοσης του συστήματος ή του δικτύου του περιεχομένου πληροφοριών άθικτο.

 

8. Γενικές αρχές

Το Key-Components.com μπορεί να τροποποιήσει αυτούς τους όρους ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει να επισκεφθείτε αυτήν τη σελίδα για να κατανοήσετε τους τρέχοντες όρους, επειδή αυτοί οι όροι συνδέονται στενά με εσάς. Ορισμένες διατάξεις αυτών των όρων ενδέχεται να υπάρχουν σε ορισμένες σελίδες με ρητά καθορισμένες νομικές ειδοποιήσεις ή όροι αντικατασταθεί.